Nivelet dhe format e humbjes së dëgjimit

NIVELET DHE FORMAT E HUMBJES SË DËGJIMIT

       Profesionisti i dëgjimit do të marri parasysh llojin dhe nivelin e humbjes së dëgjimit kur tju rekomandojë një lloj aparati dëgjimi.

       Cdo person ka një lloj dhe nivel unik të humbjes së dëgjimit dhe disa aparate dëgjimi mund të funksionojnë për ju më mirë se disa të tjerë.

Llojet e humbjes së dëgjimit

Sa e keqe është humbja e dëgjimit tuaj?

Kjo varet në cfarë nivelesh tingulli mund të dëgjoni.

Profesionisti i dëgjimit do ta shikojë këtë në audiogram që të përcaktojë nivelin e humbjes së dëgjimit.

Humbja e dëgjimit normalish klasifikohet në shtatë nivele: normale, pak e lehtë, mesatare, mesatarisht më e fortë, e fortë dhe shumë e fortë.

Format e humbjes së dëgjimit

Humbja e dëgjimit mund të jetë e limituar në një vesh ose në të dy.

Ka katër lloj humbjesh dëgjimi që ju mund të keni:

  • Bilaterale kundër unilaterales – Bilateralja përfshin humbje dëgjimi në të dy veshët ndërsa unilateralja humbje dëgjimi vetëm në një vesh.
  • Simetrikja kundër asimetrikes – Simetrike do të thotë që niveli dhe lloji i humbjes së dëgjimit është i njëjtë në të dy veshët. Asimetrike do të thotë që veshët tuaj kanë lloje të ndryshme ose nivele të ndryshme humbjeje degjimi.
  • Progresive kundër humbjes të papritur të dëgjimit – Humbja e dëgjimit progresive bëhet më keq me kalimin e kohës ndërsa humbja e papritur e dëgjimit ndodh menjëherë, përshembull pasi jeni ekspozuar në një zhurmë shumë të fortë. Shihni një profesionist mjekësor menjëherë nëse mendoni se keni humbje dëgjimi të papritur.
  • E luhatshme kundër e stabilizuar – Humbja e dëgjimit e luhatshme mund të përmirësohet ose të përkeqësohet me kalimin e kohës, ndërsa humbja e dëgjimit e stabilizuar do qëndrojë e njëjtë.