Brënda veshit

D-XP
D-CIC-MICRO
menu-IIC

Brënda veshit (ITE)

       Këto aparate dëgjimi përshtaten pothuajse për të gjitha rëniet e dëgjimit. Në varësi të madhësisë të kanalit të veshit ato janë relativisht të padukshëm.

       Në përgjithësi këto modele i përshtaten automatikisht situatave të dëgjimit, por nganjëherë kanë edhe një buton volumi për ngritjen dhe uljen e zërit. Heqja e tyre bëhet me dorë ose nëpërmjet një korde nxjerrëse.

Plotësisht në kanal. (C.I.C.)

       Janë një zgjidhje shumë e mirë për të gjithë ato njerëz që kanë rënie dëgjimi të mesme dhe mesatarisht të rënda dhe që janë në kërkim të një aparati dëgjimi estetik dhe të padukshëm.

       Në varësi të formës dhe madhësisë të veshit tuaj aparati i dëgjimit vendoset brënda veshit duke u bërë pothuajse i padukshëm.

       Aparati i dëgjimit i përshtatet automatikisht të gjitha situatave të dëgjimit, kështu që ju mund të dëgjoni tinguj të qartë dhe të natyrshëm pa qenë e nevojshme të prekni aparatin e dëgjimit.

       Aparati i dëgjimit hiqet nëpërmjet një korde nxjerrëse.

 

I Padukshëm në kanal (I.I.C)

       Janë aparatet e dëgjimit më të vegjël që ndodhen në treg. Vendosja e këtij aparati dëgjimi varet edhe nga forma dhe madhësia e hapësirës së brëndshme të veshit. Ai përshtatet në thellësi të veshit duke u bërë virtualisht i padukshëm.

       Këto modele përshtaten mirë në veshin tuaj saqë mund të harroni se keni vendosur aparat dëgjimi.

       Edhe këto aparate dëgjimi janë plotësisht automatik ndaj situatave të ndryshme të dëgjimit duke ju dhënë një zë natyral.