Mirëmbajtje

MIRËMBAJTJA E APARATEVE TË DËGJIMIT

Mësoni se si të bëni një mirëmbajtje të thjeshtë të aparateve të dëgjimit duke parë këto video.

NDËRRIMI I BATERISË (MODELET PRAPA VESHIT)

Si të ndërroni baterinë në modelet prapa veshit.

Instruksionet specifike mund të variojnë varur nga modeli i aparatit të dëgjimit që keni. Lexoni instruksionet e përdorimit nëse keni ndonjë dyshim.

.

NDIZNI DHE FIKNI APARATIN E DËGJIMIT (MODELET PRAPA VESHIT)

Si të ndizni dhe të fikni aparatin e dëgjimit (Prapa veshit).

Instruksionet specifike mund të variojnë varur nga modeli i aparatit të dëgjimit që keni. Lexoni instruksionet e përdorimit nëse keni ndonjë dyshim.

SI TË NDRYSHONI FILTRIN (MODELET PRAPA VESHIT)

Si të ndryshoni filtrin në aparatet e dëgjimit (Prapa veshit).

Instruksionet specifike mund të variojnë varur nga modeli i aparatit të dëgjimit që keni. Lexoni instruksionet e përdorimit nëse keni ndonjë dyshim.

MODELE QË FUTEN NË VESH

NDËRRIMI I BATERISË (MODELET QË FUTEN NË VESH)

Si të ndërroni baterinë në modelet që futen në vesh.

Instruksionet specifike mund të variojnë varur nga modeli i aparatit të dëgjimit që keni. Lexoni instruksionet e përdorimit nëse keni ndonjë dyshim.

NDIZNI DHE FIKNI APARATIN E DËGJIMIT(MODELET QË FUTEN NË VESH)

Si të ndizni dhe të fikni aparatin e dëgjimit (Brënda veshit).

Instruksionet specifike mund të variojnë varur nga modeli i aparatit të dëgjimit që keni. Lexoni instruksionet e përdorimit nëse keni ndonjë dyshim.

PASTRIMI I APARATIT TË DËGJIMIT (MODELET QË FUTEN NË VESH)

Si të pastroni aparatin e dëgjimit (Brënda veshit).

Instruksionet specifike mund të variojnë varur nga modeli i aparatit të dëgjimit që keni. Lexoni instruksionet e përdorimit nëse keni ndonjë dyshim.

SI TË NDRYSHONI FILTRIN (MODELET QË FUTEN NË VESH)

Si të ndryshoni filtrin në aparatet e dëgjimit (Prapa veshit).

Instruksionet specifike mund të variojnë varur nga modeli i aparatit të dëgjimit që keni. Lexoni instruksionet e përdorimit nëse keni ndonjë dyshim.