Bateritë

Bateritë e aparatit të dëgjimit

       Të gjitha aparatet e dëgjimit Widex përdorin bateri zink ajër. Bateritë tona kanë numër dhe ngjyrë të ndryshme. Numrin e baterisë do ta gjeni në manualin e përdorimit dhe në pakon e baterisë që do e merrni bashkë me aparatin e dëgjimit.

1. Masa 10: E Verdhë

2. Masa 13: Portokalli

3. Masa 312: Kafe

4. Masa 675: Blu

       Bateritë mbahen në një vënd të freskët dhe të thatë dhe larg fëmijëve. Kur vendosni të përdorni një bateri të re, hiqni letrën ngjitëse dhe pas disa sekondash ajo do të aktivizohet. Kur e hiqni letrën ngjitëse është mirë që ta përdorni baterinë.

 BATERI PËR IMPLANT KOKLEAR