Telekomanda

Telekomanda. RC-DEX

       Është një paisje shumë e vogël me përmasa 5cm x 3cm e cila shërben për uljen e ngritjen e zërit të aparatit të dëgjimit si dhe për të kaluar nga një program dëgjimi në një tjetër.

       Kjo paisje është opsionale dhe përdoret kryesisht tek disa modele aparatesh dëgjimi të vegjël.

       Përdoret në distancë pa patur nevojë ta prekni aparatin e dëgjimit. Ka një kyc bllokues që të mos aktivizohet aksidentalisht.